پزشکان کرمانشاه
اطلاع رسانی و مطالب آموزشی برای پزشکان ، دانشجویان پزشکی و عموم مردم
جهت دسترسی آسان همشهریهای عزیز تلفن بیمارستانهای کرمانشاه بر روی وبلاگ قرار گرفت

بیمارستان امام رضا(ع)


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 8 خرداد1390 ] [ 11:31 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-زنان و زایمان

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص زنان وزایمان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اردیبهشت1390 ] [ 5:46 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-بیهوشی

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص بیهوشی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اردیبهشت1390 ] [ 5:6 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-روانپزشکی

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص روانپزشکی(اعصاب و روان)به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اردیبهشت1390 ] [ 4:51 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-گوش,گلو و بینی

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص گوش,گلو و بینی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اردیبهشت1390 ] [ 4:14 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-مغز و اعصاب(نورولوژی)

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص مغز و اعصصاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اردیبهشت1390 ] [ 3:42 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-کودکان

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص کودکان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اردیبهشت1390 ] [ 2:58 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان  متخصص کرمانشاه-آنکولوژی-رادیوتراپی

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص آنکولوژی-رادیوتراپی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اردیبهشت1390 ] [ 1:33 AM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان  متخصص کرمانشاه-طب فیزیکی

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص طب فیزیکی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اردیبهشت1390 ] [ 1:24 AM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان  متخصص کرمانشاه-عفونی

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص عفونی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اردیبهشت1390 ] [ 1:16 AM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان  متخصص کرمانشاه-پوست

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص پوست به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اردیبهشت1390 ] [ 0:42 AM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان  متخصص کرمانشاه-اورولوژی

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص اورولوژی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ یکشنبه 25 اردیبهشت1390 ] [ 0:16 AM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان  متخصص کرمانشاه-جراحی مغز و اعصاب

جهت مشاهده پزشکان متخصص جراحی مغز و اعصاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ شنبه 24 اردیبهشت1390 ] [ 6:54 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان  متخصص کرمانشاه-چشم

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص چشم به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ شنبه 24 اردیبهشت1390 ] [ 6:7 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان  متخصص کرمانشاه-ارتوپدی

جهت مشاهده پزشکانمتخصص ارتوپدی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ شنبه 24 اردیبهشت1390 ] [ 1:10 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان  متخصص کرمانشاه-قلب

جهت مشاهده پزشکان متخصص قلب و عروق به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ شنبه 24 اردیبهشت1390 ] [ 0:25 AM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
لیست پزشکان متخصص کرمانشاه-داخلی

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص داخلی کرمانشاه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ پنجشنبه 22 اردیبهشت1390 ] [ 6:11 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص جراحی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 متخصصین جراحی عمومی


موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ پنجشنبه 22 اردیبهشت1390 ] [ 5:45 PM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
فوق تخصص گوارش

ردیف پزشک تلفن آدرس
۱ دکتر علی اصغر کشاورز ۷۲۳۵۱۰۰ چهار راه جوانشیر
۲ دکتر همایون بشیری ۷۲۱۰۷۷۹ چهار راه مهدیه
۳ دکتر کیومرث فتاحی ۷۲۸۶۷۱۴ پارکینگ-ساختمان متخصصین
۴ دکتر رامین طواف زاده ۷۲۲۶۱۳۱ پارکینگ-ساختمان ابن سینا

جهت مشاهده  اسامی دیگر پزشکان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
موضوعات مرتبط: پزشکان کرمانشاه+آدرس و تلفن

ادامه مطلب
[ چهارشنبه 21 اردیبهشت1390 ] [ 2:32 AM ] [ دکتر سید شاپور حسینی ]
درباره وبلاگ

وبلاگ در راستای کمکهای آموزشی به پزشکان و دانشجویان پزشکی در قالب نکته های رزیدنتی و اطلاع رسانی به پزشکان و دانشجویان پزشکی درخصوص آزمونهای رزیدنتی و پره انترنی و همچنین در جهت ارتقای سطح آگاهیهای مردم درخصوص مسایل بهداشتی و درمانی می باشد.
امکانات وب